Välkommen till Social value Sverige!

Social value Sverige (tidigare Svenska SROI-nätverket) är en ideell förening bildad år 2011 på initiativ av ESF-projektet SOUL (Sociala ekonomins Organisationer i Utveckling och Lärande). Föreningen har till huvudsakligt ändamål att utgöra en plattform för och informationskanal till personer och organisationer intresserade av mätning, uppföljning och utvärdering av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter och värdeskapande.

SROI (Social Return on Investment)

- ett koncept för att förstå de effekter och värden en verksamhet skapar.

Svenska SROI-nätverket © 2012