Välkommen till Svenska SROI-nätverket!

Svenska SROI-nätverket är en ideell förening bildad år 2011 på initiativ av ESF-projektet SOUL (Sociala ekonomins Organisationer i Utveckling och Lärande). Föreningen har till huvudsakligt ändamål att vara det nationella kvalitetssäkrande organet avseende SROI-relaterade frågor. Mer precist har föreningen följande tre uppgifter:

 

  1. Kvalitetsgranska SROI-rapporter och utfärda relaterade kvalitetsintyg
  2. Utfärda intyg för personer som vill bli ”Godkänd SROI-genomförare"
  3. Sprida information om SROI som helhet, indikatorer och proxytermer.

 

Protokollet från det konstituerande mötet tillsammans med föreningens stadgar hittar du här.

SROI (Social Return on Investment)

- ett koncept för att förstå de effekter och värden en verksamhet skapar.

Svenska SROI-nätverket © 2012